สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบงท่าลาด,บ้านผักไหม,บ้านดอนแรด(จินดาวิทยา),บ้านทับโพธิ์วิทยา,อนุบาลชุมพลบุรี กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักครู ครั้งที่ 1
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 13-09-2019 10:04:54