สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง รอง ผอ.สพป./ศน./ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.62-30 ก.ย.62 เพื่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62) ภายในวันที่ 27 ก.ย.62
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียด
 
เมื่อ : 13-09-2019 11:28:20