สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร. (เอกสารหมายเลข 5) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ภายในวันที่ 27 ก.ย.62
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบเอกสารหมายเลข 5
 
เมื่อ : 16-09-2019 11:49:22