สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
 
การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/292 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
เมื่อ : 06-02-2019 16:39:28