สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด.....แจ้งสำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43
 
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ สำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 25 กันยายน 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ครับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 19-09-2019 12:28:56