สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
แนวปฎิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
 
แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนา หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/293 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
เมื่อ : 06-02-2019 16:44:48