สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1การเสนอรายชื่อกรรมการตัดสิน
- แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการตัดสิน
 
เมื่อ : 26-09-2019 14:33:27