สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรแนบ กลุ่มนโยบายและแผนแจ้ง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 2)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 26-09-2019 15:12:07