สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....แจ้งเปลี่ยนสถานที่คัดเลือกตัวแทนวิดีทัศน์การสอนรอบชิงชนะเลิศ และขอความอนุเตราะห์สถานที่
 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 27-09-2019 12:20:24