สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วน...แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประกวดเทคนิคการสอน (วิดีทัศน์การสอน) สอนจริง ระดับเขตพื้นที่การศึการอบชิงชนะเลิศ
 
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรง และผู้เกี่ยวข้องทราบ เนื่องด้วยมีข้อขัดข้องบางประการ สพป.สร.2 จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประกวดเทคนิคการสอน (วิดีทัศน์การสอน) สอนจริง ระดับเขตพื้นที่การศึการอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ระดับชั้น ป. 5-6 และ ม.1-3 จากเดิม คือ โรงเรียนรัตนวิทยาคม เป็น โรงเรีรนบ้านน้ำเขียว เครือข่ายรัตนบุรี 1 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 27-09-2019 14:55:54