สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามแบบฟอร์ม จำนวน 7 ฉบับ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบฟอร์มคำสั่ง
 
เมื่อ : 30-09-2019 15:22:05