สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
 
ขอให้รร.สรุปรายงานผลการประเมินส่งเขต พร้อมเอกสารแนบ ทำเป็นรูปเล่ม 2 เล่ม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 01-10-2019 10:48:21