สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญ ผอ.ร.ร./รักษาการ ผอ.ร.ร./ ศน.ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 07-02-2019 10:08:33