สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงบประมาณปรับวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นการจ้างเหมาบริการ พร้อมแจ้งแนวทางการบริหารอัตรากำลังและแนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีจัดสรรและแนวทางการดำเนินการ
 
เมื่อ : 06-10-2019 15:37:56