สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2566
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 08-10-2019 09:50:21