สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมสัมมนา คณะกรรมการเครื่อข่ายโรงเรียน ก.ต.ป.น./อนุ ก.ต.ป.น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
 
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้ง เชิญประชุมสัมมนา คณะกรรมการเครื่อข่ายโรงเรียน ก.ต.ป.น./อนุ ก.ต.ป.น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ตามเอกสารแนบ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- คำสั่ง/กำหนกการ
 
เมื่อ : 16-10-2019 14:24:53