สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ ให้มาจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบ 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 07-02-2019 11:40:04