สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมนำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
เชิญ ผอ.โรงเรียนตามคำสั่ง ที่ 368/2562 เข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- คำสั่ง
- กำหนดการ
- แบบเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
เมื่อ : 24-10-2019 12:01:06