สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เตรียมดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1เตรียมฝึกทักษะอาชีพปี2562
- 1.1โครงการฝึกทักษะอาชีพปี2562
- 1.1คู่มือฝึกทักษะอาชีพปี2562
 
เมื่อ : 24-10-2019 14:40:15