สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภานใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ตามที่กลุ่มอำนวยการแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บัดนี้ใกล้ถึงวันครบกำหนดส่งแล้ว ปรากฎว่ายังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานมาที่กลุ่มอำนวยการ (ดังรายชื่อแนบ) >>>>ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียน
- แนวทางปฏิบัติ
- ตัวอย่างใบงาน
- แบบรายงาน
- เอกสารประกอบแนวทาง
 
เมื่อ : 25-10-2019 14:56:35