สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 1 แทนตำแหน่งว่าง
 
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงรียนท่าตูม 1 แทนตำแหน่งว่าง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/2800 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
- สำเนาระเบียบเครือข่าย
 
เมื่อ : 29-10-2019 10:59:32