สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจวิชาเอกขาดแคลน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ครู และสอบบรรจุ ปี 2563
 
กรุณานำส่งไม่เกิน 1 ธ.ค. 62 ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาเอก ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบรายงาน
- มาตรฐานวิชาเอก
 
เมื่อ : 30-10-2019 15:26:16