สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะทำรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานความต้องการฯ ตามแบบรายงานฯ ส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบสำรวจความต้องการขอรับการจัดสรรฯ
 
เมื่อ : 30-10-2019 15:58:13