สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่่วนจังหวัดสุรินทร์
 
กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งแนวทาง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงเรียนไม่ต้องของบประมาณผ่านเขต ฯโรงเรียนสามารถเสนอของบได้โดยตรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- เอกสารแนบ
- เอกสารแนบ (2)
 
เมื่อ : 31-10-2019 13:58:09