สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
กลุ่มนโยบายแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบ 2562 ครั้่งที่ 2 ครบ 100% รายงานครบทุกโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอขอบคุณโรงเรียนทุกโรง ที่ให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลจนสำเร็จครบทุกโรง ได้คะแนนคำรับรอง 5 คะแนน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 04-11-2019 11:41:31