สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และต้อง
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - Aสำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นม.3ปีการศึกษา 2562
- แบบสำรวจนักเรียนที่คาดว่าจบม.3ปีการศึกษา 2562
- แบบสมัครฝึกทักษะอาชีพตามโครงการฯ
 
เมื่อ : 04-11-2019 11:48:27