สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามโรงเรียนสนมวิทยาคาร
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามโรงเรียนสนมวิทยาคาร
 
เมื่อ : 05-11-2019 08:44:05