สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมปฏิบัติการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนประถมศึกษาตามแนวทาง Active Learning
 
การอบรมปฏิบัติการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนประถมศึกษาตามแนวทาง Active Learning
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 05-11-2019 13:25:57