สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งให้มีความเข้าใจตรงกัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แนวทางการดำเนินการกี่ยวกับการจ้างฯ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ
- คำสั่งมอบอำนาจฯ ที่ 1120/2560
- คำสั่งมอบำนาจฯ ที่ 1340/2560
 
เมื่อ : 05-11-2019 13:31:59