สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- หนังสือ สพฐ.
- บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท
- บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท
 
เมื่อ : 06-11-2019 16:09:15