สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- หนังสือ สพฐ.
- บัญชีจัดสรรครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
- บัญชีจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง
 
เมื่อ : 06-11-2019 16:17:38