สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ดำเนินการคัดเลือกนักเนรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ สู่ TO BE THE FIRST
 
ดำเนินการคัดเลือกนักเนรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ สู่ TO BE THE FIRST
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
- คำสั่ง
 
เมื่อ : 07-11-2019 14:03:38