สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....เชิญผู้ยริหารโรเรียนขยายโอกาสฯและครูแนะแนวเข้าร่วมประชุม
 
กรุณาแจ้ง....รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านจุดเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 10-11-2019 07:08:05