สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ปีการศึกษา 2562
 
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ปีการศึกษา 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 12-11-2019 14:21:24