สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การเปิดระบบ e-MES เพื่อการรายงานอ่าน/เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ครั้งที่ ๓ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
 
แ้งเปิดระบบให้โรงเรียนรายงานผลการประเมินอ่านเขียนชั้น ป.1-6 ในระบบ e-MESได้แล้วตั้งแต่วันี้ จนถึงวันที่ 25 พย.62 โดยจะเริ่มกำกับติดตามรายโรงระหว่าง 26-30 พย.62 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 13-11-2019 16:36:19