สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- กำหนดการ
- ปฏิทินการดำเนินงาน
- แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน( นร.01 )
 
เมื่อ : 18-11-2019 09:14:04