จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 1236

  

  

              > 21 มีนาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต รู้จักการสร้างอุดมการณ์เพื่อการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของลูกเสือให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีนักเรียนซึ่งเป็นลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม 448 คน
                        // นาถญาณี คำสัตย์ ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/           ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea